Odpowiedzi

2010-03-05T20:12:05+01:00
Dobre warunki do rozwoju rolnictwa ma państwo Polskie , ponieważ w Polsce sa różne rodzaje gleb. I wszystkie zwierzęta rolne pochądzą prawie z Polski .
2 3 2
2010-03-05T20:31:25+01:00
Ukraina.
Formy użytkowania ziemi:



użytki rolne
lasy
pozostałe (użytki wodne, grunty pod zabudowę, nieużytki)
grunty orne
łąki
pastwiska
sady
1 5 1