Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T20:12:17+01:00
Q = 200 kJ = 200000 J
T1 = 0 C
T2 = 120 C
delta T = 120 C
cw = 2430 J/kg*C
m = ?
Q = m*cw*delta T
m = Q / cw *delta T
m = 200000 J/2430 J/kg *C* 120 C
m = 200000 J /291600 J/kg
m = 0,69 kg
2010-03-05T20:13:03+01:00
Q = 200 kJ = 200000 J
T1 = 0 C
T2 = 120 C
deltaT = 120 C
cw = 2430 J/kg * C

m = ?

Q = m*cw*delta T
m = Q / cw *delta T
m = 200000 J/2430 J/kg *C* 120 C
m = 200000 J /291600 J/kg
m = 0,69 kg