Przeczytaj zadania opisujące wyższe kwasy tłuszczowe i wpisz literę P przy zdaniach prawdziwych lub literę F - przy fałszywych. Napisz poprawną wersję zdań fałszywych.

1. Butelkę po oleju można umyć e benzynie.

2. Tłuszcze są dobrze rozpuszczalne w alkoholu etylowym.

3. Tłuszcz z wodą tworzy emulsję.

4. Tłuszcz ma większą gęstość od wody, dlatego opada na dno naczynia.

5. Tristearynian glicerolu odbarwia wodę bromową.

6. Olej sojowy odbarwia roztwór manganianu(VII) potasu.

7. Próba akroleinowa umożliwia odróżnienie tłuszczów od mydeł.

8. Mydło otrzymuje się w reakcji tłuszczu z wodorotlenkiem sodu.

2

Odpowiedzi

2010-03-05T20:16:59+01:00
1.P
2.F - Tłuszcze słabo sie rozpuszczają w alkoholu etylowym.
3.P
4.F - Tłuszcz ma mniejszą gęstość od wody, dlatego pływa na powierzchni naczynia.
5.F - Tristearynian glicerolu nie odbarwia wody bromowej
6.P
7.P
8.P
30 4 30
2010-03-05T20:23:00+01:00
1. Butelkę po oleju można umyć e benzynie. P

2. Tłuszcze są dobrze rozpuszczalne w alkoholu etylowym. F

3. Tłuszcz z wodą tworzy emulsję. P

4. Tłuszcz ma większą gęstość od wody, dlatego opada na dno naczynia. F

5. Tristearynian glicerolu odbarwia wodę bromową. P

6. Olej sojowy odbarwia roztwór manganianu(VII) potasu. P??

7. Próba akroleinowa umożliwia odróżnienie tłuszczów od mydeł. P

8. Mydło otrzymuje się w reakcji tłuszczu z wodorotlenkiem sodu. P
20 4 20