Które z poniższych podpunktów to przyczyny a które skutki zamachu majowego?
a. niepowodzenia w polityce zagranicznej; b. pogarszający się stan gospodarczy c. silna opozycja w sejmie przeciw rządowi i brak stabilnej większości parlamentarnej; d. powołanie nowego rządu Witosa; e. powołanie rządu Bartla f. przeprowadzenie nowych wyborów prezydenckich; g. rządy zwolenników Piłsudskiego; h. powszechna krytyka rządu i parlamentu; i. zmiana w konstytucji, wzmacniająca władzę prezydenta; j. niestabilność władzy wykonawczej

2

Odpowiedzi

2010-03-05T20:25:26+01:00
Przyczyny to: a, b, c, d, h, j
Skutki: e, f, g, i,
2010-03-05T20:45:40+01:00
Przyczyny zamachu majowego
a) Niepowodzenia w polityce zagranicznej
b) Pogarszający się stan gospodarczy
c) Silna opozycja w sejmie przeciw rządowi i brak stabilnej większości parlamentarnej
d) Powołanie nowego rządu Witosa
h) powszechna krytyka rządu i parlamentu
j) niestabilność władzy wykonawczej

Skutki zamachu majowego
e) Powołanie rządu Bartla
f) Przeprowadzenie nowych wyborów prezydenckich
g) Rządy zwolenników Piłsudskiego
i) zmiana w konstytucji, wzmacniająca władzę prezydenta