FIZYKA KLASA I GIM ŁATWE
Odpowiadajcie tylko na to co wiecie

1)Na ogół są izolatorami elektryczności i ciepła:
a)ciało stałe i ciecz
b)gaz i ciecz
c)ciecze
d)gazy

2)Zjawisko dyfuzji zachodzi najszybciej w:
a)ciałach stałych
b)gazach
c)cieczach
d)gazach i cieczach

3)Trudno zmienia kształt, dostosowując go do naczynia ,w którym się znajduje , objętość zmienia trudno, ponieważ odległości między cząsteczkami są bardzo małe :
a)ciało stałe
b)gaz
c)ciecz
d)gaz i ciecz

4)Jeśli przesunięcie tłoka w strzykawce w stronę wylotu zatkanego palcem nie powoduje znacznego zmniejszania się objętości zajmowanej przez tę substancję to jest to :
a)ciało stałe
b)gaz
c)ciecz
d)gaz i ciecz

5)Jeśli przesunięcie tłoka w strzykawce w stronę wylotu zatkanego palcem jest możliwe to znajduje się w niej:
a)ciało stałe lub ciecz
b)gaz Lub ciecz
c)ciecz
d)gaz lub ciało stałe
e)ciało stałe
f)gaz

6)Do naczynia miarowego nalano 12 cm sześciennych wody. Następnie wrzucono do niego metalowy sześcian co spowodowało że poziom wody podniósł się do 20cm sześciennych. Ile
wynosił bok sześcianu.:
a)8cm
b28cm
c)4 cm
d)2 cm

7)Pod wpływem ogrzewania stalowej szyny można zaobserwować:
a)wzrost średnicy szyny
b)zmniejszenie się średnicy szyny
c)wzrost jej długości
d)zmniejszenie się jej długości
e)brak zmiany długości

8)Jednostką siły jest 1N.Wymiarem tej jednostki w układzie SI jest:
2 : kwadratowy
a)kg m/s
b)kg2 m2/s2
c)kg m2/s2
d)kg m/s2

9)Z wymienionych wielkości fizycznych wektorową wielkością jest:
a)masa
b)temperatura
c)siła
d)gęstość

10)Która cecha nie należy do właściwości cieczy:
a)przyjmowanie kształtu naczynia w którym się znajdują
b)łatwe zmienianie objętości, ściśliwości i rozprężliwości
c)wywieranie nacisku na ciała, które się w nich znajdują
d)bardzo dobre przewodzenia ciepła i prądu elektrycznego

11) 0,06 l to:
a)6000ml
b)600ml
c)60 ml
d)6ml

12)0,000007 hl to:
a)0,7 ml
b)0,07 ml
c)0,007ml
d)0,0007 ml

13)0,002 kN to:
a) 0,0002 MN
b0,00002 MN
c)0,000002 MN
d) 0,0000002 MN

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T20:35:50+01:00
1)
b)gaz i ciecz


2)
b)gazach


3)
a)ciało stałe


4)
c)ciecz


5)
f)gaz

6)
20 - 12 = 8
8 ×∛ = 2
d)2 cm

7)
c)wzrost jej długości


8)
d)kg m/s2

9)
c)siła


10)
d)bardzo dobre przewodzenia ciepła i prądu elektrycznego

11)
c)60 ml


12)
a)0,7 ml


13)
b)0,00002 MN

:))
2010-03-05T20:46:57+01:00
1. b) gaz i ciecz

2. b) gazach

3. a) ciało stałe

4. tu nie jestem pewna, ale raczej c)

5. f) gaz

6. d) 2 cm

7. c) wzrost jej długości

8. d) kg m/s2

9. c) siła

10. b) łatwe zmienianie objętości, ściśliwości i rozprężliwości

11. c) 60 ml

12. a) 0,7 ml

13. c) 0,000002MN