Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią (fragmenty)

Polecenia do tekstu
1.Na podstawie treści wersów 1.-24. sformułuj dwa argumenty dowodzące wyższości Boga nad śmiercią
2.W przemowie Śmierci znajdź nawiązania do plastycznych wyobrażeń danse macabre.
3.Z wersów 50.-69. wypisz pary antytez i wyrazów bliskoznacznych. Określ ich rolę w tworzeniu rytmu tańca.
4.Wymień stany i zawody ludzi uczestniczących w tańcu śmierci. Czemu służy ich nagrodzenie?



Tutaj mam ten tekst do którego są te polecenia

Wszytcy ludzie, posłuchajcie,
Okrutność śmirci poznajcie!
Wy, co jej nizacz nie macie,
Przy skonaniu ją poznacie,
Bądź to stary albo młody,
Żadny nie ujdzie śmiertelnej szkody;
Kogoli śmierć udusi,
Każdy w jej szkole być musi;
Dziwno się swym żakom stawi,
Każdego żywota zbawi.
Przykłąd o tem chcę powiedzieć,
Słuchaj tego, kto chce wiedzieć!
Polikarpus, tak wezwany,
Mędrzec wieliki, mistrz wybrany,
Prosił Boga o to prawie,
By uźrzał śmierć w jej postawie.
Gdy się moglił Bogu wiele,
Ostał wszech ludzi w kościele,
Uźrzał człowieka nagiego,
Przyrodzenia niewieściego,
Obraza wieimi skaradego,
Łoktuszą przepasanego.
Chuda, blada, żołte lice
Lści się jako miednica;
Upadł ci jej koniec nosa,
Z oczu płynie krwawa rosa;
Przewiązała głowę chustą,
Jako samojedź krzywousta;
Nie było warg u jej gęby,
Poziewając skrzyta zęby;
Miece oczy zawracając,
Groźną kosę w ręku mając;
Goła głowa, przykra mowa,
Ze wszech stron skarada postawa —
Wypięła żebra i kości,
Groźne siecze przez lutości.
Toć me nawięcsze wiesiele,
Gdy mam morzyć żywych wiele;
Gdy się jimę z kosą plęsać,
Chcę jich tysiąc pokęsać.
Toć jest mojej mocy znamię —
Morzę wszytko ludzskie plemię:
Morzę mądre i też wiły,
W tym skazuję swoje siły;
I chorego, i zdrowego,
Zbawię żywota każdego;
Lubo stary, lubo młody,
Każdemu ma kosa zgodzi;
Bądź ubodzy i bogaci,
Szwytki ma kosa potraci;
W[o]jewody i czestniki,
Wszytki świecskie miłostniki,
Bądź książęta albo grabie,
Wszytki ja pobierze k sobie.
Ja z krola koronę semknę,
Za włosy j i pod kosę wemknę;
Też bywam w cesarskiej sieni,
Zimie, lecie i w jesieni.
Filozof y i gwiazdarze,
Wszytki na swej stawiam sparze —
Rzemieślniki, kupce i oracze,
Każdy przed mą kosą skacze;

5.Wskaż w wierszu elementy świata przedstawionego, które mogą budzić grozę, i takie, które powodują efekty humorystyczne.

1

Odpowiedzi

2010-03-06T16:34:45+01:00
Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią jest utworem w którym równolegle autor podejmuje ważny temat. Tym ważnym tematem jest śmierc w średniowieczu.
W plastyczny sposób w utworze została opisana śmierć .Jej wizerunek jest przerażający co ma wzbudzić respekt w czytelniku . W jakięś mierze temeu samemu efektowi maja służyc elemnety groteskowe.
W obliczu śmierći nawet wielki mistrz zachowuje się jak błazen nie potrafi opanowac nerów i strchów.
Potęge swojej mocy smierc potwierdza wyliczając po kolie osoby . Wskazuje tez na typowe gszeszki ludzi i słabości.
Ten problem inspiruje nas do przemiany i oczyszczenia sie ze zła
28 1 28