1.Gdy zegar wahadłowy się śpieszy należy:
A. zwiększyć amplitudę wahań wahadła
B. zmniejszyć amplitudę wahań wahadła
C. zmniejszyć długość wahadła
D. zwiększyć długość wahadła

2.Dwa połączone ze sobą wahadła będą wówczas w rezonansie, gdy:
A. będą miały jednakowe amplitudy drgań
B. będą miały jednakowe częstotliwości drgań własnych
C. będą blisko siebie zawieszone

3.Natężenie dźwięku zależy od:
A. amplitudy drgań ciała będącego źródłem dźwięku
B. prędkości rozchodzenia się dźwięku
C. częstotliwości drgań ciała będącego źródłem dźwięku
D. wysokości dźwięku

4.Wysokość dźwięku zależy od:
A. amplitudy drgań ciała będącego źródłem dźwięku
B. prędkości rozchodzenia się dźwięku
C. częstotliwości drgań ciała będącego źródłem dźwięku
D. natężenia dźwięku

5.Dźwięk jest to wyrażenie powstałe w mózgu człowieka wskutek działania na ucho:
A. fali poprzecznej rozchodzącej się w powietrzu
B. fali podłużnej rozchodzącej się w powietrzu
C. energii potencjalnej oddziaływania cząsteczek powietrza

Są to zadania na ocenę więc proszę o pomoc ;)), jednak taką aby sprawdzić moje odpowiedzi, oto one:
1. D
2. B
3. B
4. B
5. B

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T20:35:00+01:00
1.D
2.B
3.C
4.B
5.B


(:
pozdr.
45 4 45