Samochód poruszał się przez 4 godziny z średnią szybkością 50 km/h. a) Podaj wzór funkcji f opisującej zależność między drogą s,którą przebywa samochód, a czasem t, w którym ją pokonuje. b) Oblicz długość drogi, jaką pokona samochód w czasie 150 minut jadąc z tą samą szybkością. c) Ile czasu potrzebuje kierowca na pokonanie 120 km?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-05T20:44:19+01:00
A)
wzór funkcji to
S = 50*T
gdzie
S - droga (w km)
T - czas (w h)

dla T należącego do przedziału < 0; 4 >

b)
t = 150 min = 2*60 + 30 min = 2h + 0,5h = 2,5h
v = 50 km/h

s = v*t = 50 * 2,5 = 125 km

c)
t=?

po prostu przekształć wzór na

t = s/v
wstaw dane i oblicz
1 5 1