Zad1.
Obwód podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 12dm, a wyskość ostrosłupa jest półtora raza dłuższa od krawędzi podstawy. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

zad2.
W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym przekątna podstawy ma długość 12 pierwiastkow z 2 cm. a długość wyskości ściany bocznej wynosi 10 cm. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-05T20:41:27+01:00
1.Więc 12 dm : 4 = 3
.
Krawędź podstawy wynosi 3 dm.

H = 1,5 * 3
H = 4,5

Pole podstawy: a^2 = 144 dm^2

Wzór na objętość ostrosłupa:

V = 1/3 * Pp * H
V = 1/3 * 144 * 4,5
V = 216

Objętość wynosi 216 dm^3

2010-03-05T20:49:24+01:00
A= 12 dm : 4 = 3-krawędz podstawy
H = 1,5 * 3=4,4

V = 1/3 * Pp * H=⅓×(3*3)×4.5=216