Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T22:43:49+01:00
Sinα = 2/√5

z definicji sinusa dla trójkąta prostokątnego
a - przyprostokątna leżąca naprzeciw α
c - przeciwprostokątna

a/c = 2/√5
a = 2c/√5

Czyli wystarczy zbudować dowolny trójkąt prostokątny, w którym boki spełniają podaną zależność, np:
a = 2
c = √5

z tw. Pitagorasa:
a² + b² = c²
b² = 5 - 4 = 1
b = 1

Opis konstrukcji:
1. Rysujemy prostą a i zaznaczamy na niej punkty A i B.
2. Rysujemy dwa okręgi o jednakowych promieniach i środkach A i B, ich punkty przecięcia łączymy prostą b
3. W punkcie przecięcia a i b - C rysujemy okrąg a o promieniu 2 i jeden z jego punktów wspólnych z a nazywamy D.
4. W punkcie przecięcia a i b - C rysujemy okrąg b promieniu 2 i jeden z jego punktów wspólnych z a nazywamy E.
5. Narysuj ED.
6. |<EDC| = α

jak masz pytania to pisz na pw