Uzupełnij;

1. Dwa prostokątne są podobne, gdy stosunek...... do krótszego jest w obu taki sam.
2.Czworokąty są podobne, gdy ich odpowiednie boki są.....a odpowiednie kąty są.....
3. Dwa wielokąty..... o tej samej liczbie boków są zawsze.....
4. ...... prostokąt ma tę właściwość, że po odcięciu z niego kwadratu otrzymamy prostokąt podobny do wyjściowego.
5. Jeżeli stosunek obwodów figur podobnych jest równy ...... to stosunek ich.... jest równy 9.
6. Stosunek objętości brył podobnych jest równy.... skali podobieństwa.
7. Stosunek pól powierzchni brył podobnych jest równy..... skali podobieństwa.
8. Jeżeli odpowiednie boki dwóch trójkątów są......to trójkąty są podobne
9. Jeżeli prosta równoległa do jednego z boków trójkąta przecina....to dzieli się je w tym samym,,,,,,
10. Odcinek łączący środki dwu boków trójkąta jest równy....trzeciego boku i jest do niego....
11.
Odcinek łączący wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwłego boku nazywamy.....trójkąta.
12. Contangens kąta 60 stopni jest równyProsze o pomoc

1

Odpowiedzi

2010-03-05T21:13:42+01:00
1. dłuższego boku
2. proporcjonalne; przystające (takie same)
3. foremne; podobne
4. złoty
5. 3; pól
6. sześcianowi
7. kwadratowi
8. proporcjonalne
9. jeden bok; stosunku
10. równoległy; podobny
11. środkową
12. ½