zad.1
oblicz wysokość i wartość prędkości końcowej ciała spadającego swobodnie, jeśli czas spadania wynosi 2 s ?
zad.2
Oblicz pracę,jaką wykona dźwig unosząc z powierzchni Ziemi płytę betonową o objętości 2,5 m3 na wysokość 16m. Gęstość betonu wynosi 2,2 g/ cm3.

2

Odpowiedzi

2010-03-05T21:08:30+01:00
H=gt²/2
h=10m/s²×4s²:2
h=20m
v=gt
v=10m/s²×2s
v=20m/s
2.
W=Fh
F=mg
m=dV
m=2,5m³×2200kg/m3.
m=5500kg
F×=5500kg×10m/s²
F=55000N
W=55000N×16m
W=880000J=880kJ
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T21:08:37+01:00
1.
Szukane: v = ?
g = 10m/s^2

g = v/t
v = g*t
v = 10m/s^2 * 2s = 20 m/s

Odp. Prędkość końcowa będzie wynosiła 20m/s

2.
δ = m/V
m = V*δ
m = 2,5 m^3 * 2 200 000 g/m^3 = 2,5 m^3 * 2 200 kg/m^3 = 5500 kg

F=Fc = m*g = 5500kg *10m/s^2 = 55000N
W = F*s = 55000N * 16m = 880 000 J = 880kJ

Odp. Należy wykonać pracę 880kJ