Odpowiedz na pytania.!
1.co w spadku pozostawili nam starożytni rzymianie..??
2.co to jest prawo rzymskie..??
3.porównaj osiągnięcia i kulture starozytnych greków i rzymian..??
4.jak rzymiane spędzali czas wolny..??
5.wybitne postacie rzymskie..??
6.problemy i poczatki pierwszych chrześcijan..??
7.jaką role odegrał Konstanty Wielki..??
8.co spowodowało podział wśród chrześcijan..??
9.zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny upadku imperium rzymskiego..??
10.kim był św Paweł..??
11.co zawiera i kto napisał nowy testament..??

1

Odpowiedzi

2010-03-05T21:18:59+01:00
1) SŁynne prawo Rzymskie, kalendarz, mozaiki, plany akweduktów, wiele nazw łacińskich, wielkie dzieła, np."Eneida" Wergiliusza.

2)Prawo rzymskie to najstarsze spisane prawo - prawo XII tablic, oraz pierwsze spisane prawo - kodeks Justyniana.

3)Grecy: państwa-miasta zwane Polis; trzy porządki architektoniczne: dorycki, joński, koryncki; malarstwo: czerwono i czarnofigurowe; organizowanie igrzysk olimpijskich; demokracja; państwo niejednolite - kolonie;średnicakoła;liczba pi; klepsydra; śruba wodna, teatr.

Rzymianie: jednolite cesarstwo, republika i monarchia(od 509r.p.n.e.); przejęcie kultury greckiej po podbiciu jej terenów; akwedukty, kamienne mosty i drogi, termy, kopuły.

4)Jedną z form rozrywki starożytnych rzymian to chodzenie do term, czyli łażni publicznych. Chodzili również na widowiska, np. wyścigi rydwanów, walki gladiatorów.

5)Oktawian August, Juliusz Cezar, pisarze: Wergiliusz, Owidiusz, Horacy; historycy:Liwiusz, Tacyt, Swetoniusz.

6)Problemy 1 chrześcijan to prześladowania i mordy. Początki wywodzą sięz Palestyny

7)Zmienił nazwę bizancjum na Konstantynopol w cesarstwie wschodniorzymskim.

8)Spór o to, kto i jakie zajmował tereny.

9)Zmniejszenie liczby wojska; Najazdy plemion barbarzyńskich, wędrówki ludów, Wojny domowe polegające na walce o władzę; podział cesarstwa; deficyt w skarbcu państwa; podwyższenie podatków.

10)Św.Paweł to umiłowany uczeń Jezusa, początkowo prześladowca chrześcijan, nawrócił sie na drodze do Damaszku, gzie ukazał sie mu Jezus. Odbył wiele podróży misyjnych po cesarstwie rzymskim.

11)Nowy Testament zawiera dzieje od narodzenia Jezusapo jego smierć. Opisują to 4 ewangelie.Pozostała część to listy św.Pawła i Apokalipsa.


Dziwi mnie, że dałaś take zadanie, bo sądząc popytaniach wiem, jaki masz podręcznik i jest on świetny. Ale cieszę się, że mogłam pomóc..

momisia
=]]
1 5 1