Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T21:33:27+01:00
Skomplikowaną historię tego regionu współtworzyli Słowianie i Germanie, pomorscy książęta z dynastii Gryfitów i królowie z dynastii Piastów. Historię województwa pisali, obok Polaków, także Krzyżacy, Brandenburczycy, Szwedzi, Duńczycy, a w późniejszym czasie pruscy zaborcy oraz powojenni repatrianci zza Buga i Ukraińcy. W samym zaś środku tego narodowościowego tygla mieszka od wieków rdzenna ludność kaszubska i kociewska.


Od czasów Mieszka I, który w 960 r. włączył ziemie pomorskie do kształtującego się państwa, Pomorze Wschodnie bądź wchodziło w skład państwa polskiego, bądź też tworzyło samodzielne lub związane z nim księstwa. W 997 r. chrystianizacji tych ziem, na polecenie Bolesława Chrobrego, dokonał biskup Pragi Wojciech, późniejszy święty. Aby silniej związać Pomorze z Polską, Bolesław Krzywousty zorganizował w latach 1124-1128 misję chrystianizacyjną.

W swojej historii Pomorze wielokrotnie padało łupem innych państw i niemal jak w kalejdoskopie zmieniały się losy tego regionu. W okresie rozbicia dzielnicowego rządziła tu dynastia książęca, której najwybitniejszymi przedstawicielami byli Świętopełk II Wielki (1210-1247) oraz Mściwój II (1265-1295), który zapisał w 1284 r. Księstwo Wschodniopomorskie w spadku Przemysławowi II, uruchamiając w ten sposób proces jednoczenia Polski.
3 4 3