4 krótkie zadanka:

zad.1 Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji otrzymywania wymienionych soli trzema poznanymi metodami (w 2 klasie gimnazjum ;] )

a)siarczek sodu:
1.
2.
3.
b)fosforan(V) wapnia:
1.
2.
3.

zad.2 Wybierz z poniższych wzory tych substancji, które reagują z kwasem siarkowym(VI), i napisz w postaci cząsteczkowej równania zachodzących reakcji:
Ca, CO2, HCL, AL2O3, MgO, Ca(OH)2


zad.3 Woda wapienna mętnieje pod wpływem tlenku węgla(IV). Napisz równanie tej reakcji w postaci cząsteczkowej, jonowej i skróconej jonowej. Uzupełnij ogólny zapis przebiegu reakcji.:

Substraty reakcji:

Produkty reakcji:

Zapis cząsteczkowy równania reakcji:

Zapis jonowy równania reakcji:

skrócony zapis jonowy równania reakcji:

zasada + tlenek kwasowy -> ... + ...

zad.4 Napisz równania reakcji otrzymywania soli w reakcji tlenku metalu z kwasem:
a) chlorek gilnu

b) fosforan(V) sodu

c)siarczan(VI) żelaza(III)

1

Odpowiedzi

2010-03-05T21:34:02+01:00
Przepraszam, jeżeli coś jest nieczytelne.
7 4 7