Do zbiornika o pojemności 700m³ można doprowadzić wodę dwiema rurami. W ciągu jednej godziny pierwsza rura dostarcza do zbiornika 5m³ wody więcej niż druga rura. Czas napełniania zbiornika tylko pierwszą rurą jest o 16 godzin krótszy od czasu napełniania tego zbiornika drugą rurą. Oblicz, w ciągu ilu godzin pusty zbiornik zostanie napełniony, jeśli woda będzie doprowadzana przez obie rury jednocześnie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T21:23:01+01:00
Http://forum.zadania.info/viewtopic.php?f=24&t=4465
na tej stronie masz dokładne obliczenia . ;)