1) Oblicz jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 2,8g tlenku węgla (II)
2) W dwóch naczyniach znajdują się gazy:
a) w pierwszym naczyniu znajduje się 2,24dm 3(sześciennego) tlenku azotu (II)
b) w drugim naczyniu znajduje się 6,02 * 10 22(potęgi) cząsteczek etanu
oblicz jaką masę mają gazy zawarte w każdym z tych naczyń.
3) Ustal elementarny wzór węglowodoru, wiedząc, że w wyniku spalania jego 2 objętości otrzymano 8 objętości tlenku węgla (IV) i 10 objętości pary wodnej. objętość gazów odmierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T21:56:27+01:00
1) Oblicz jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 2,8g tlenku węgla (II)

masa molowa (M) CO=12+16=28g/mol
1mol każdego gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4dm3, więc

1 mol CO = 22,4dm3 i 28g/mol

22,4dm3 ----- 28 g
x [dm3] -------2,8g
x=2,24dm3

2) W dwóch naczyniach znajdują się gazy:
a) w pierwszym naczyniu znajduje się 2,24dm 3(sześciennego) tlenku azotu (II)
b) w drugim naczyniu znajduje się 6,02 * 10 22(potęgi) cząsteczek etanu
oblicz jaką masę mają gazy zawarte w każdym z tych naczyń.


a)V= 2,24dm3
V( w warunkach normalnych)= 22,4 dm3
(M)masa molowa NO= 14+16=30g/mol

2,24dm3 ---x
22,4dm3----30g
x=3g !!!! ODP.

b)(M) C2H6 = 30g/mol

6,02*10 23 cząst. -----30g
0,602 * 10 23 czast. ---x
x=3g !!!! ODP.


3) Ustal elementarny wzór węglowodoru, wiedząc, że w wyniku spalania jego 2 objętości otrzymano 8 objętości tlenku węgla (IV) i 10 objętości pary wodnej. objętość gazów odmierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury.


2 CxHy + O2 -----> 8 CO2 + 10 H2O
Wynika to z równowagi, lewa i prawa strona muszą się równoważyć.
Odp. C4H10

Pozdrawiam :)
3 5 3