Odpowiedzi

2010-03-06T00:18:04+01:00
Wypisz wyrazy sumy algebraicznej :
a)2x²-7x+y-1
2x²,-7x,y,-1
b)⅓ab+2a²-0,2b
⅓ab,2a²,-0,2b
c)0,5a²-ab-b²a
0,5a²,-ab,-b²a
d)3x-4y²+5
3x,-4y²,5
e)23c²+5a-7
23c²,5a,-7
f)⅖x²-4y²-3y+5
⅖x²,-4y²,-3y,5
g)-2m³n+m³-2mn²-1
-2m³n,m³,-2mn²,-1
h)-6xy⁴-x+y-6
-6xy⁴,-x,y,-6
43 4 43