Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-21T17:17:00+02:00
Jan Kochanowski początkowo pisał utwory w języku łacińskim. Za najpiękniejsze jednak uważa się te, które zostały napisane po polsku. Jego różnorodna twórczość obejmuje poematy, pieśni, dramaty, treny(utwory żałobne) oraz fraszki. Pisał równieżo tematyce społeczno-politycznej. Krytykował w nich wady szlacheckiej społeczności.
Jan Kochanowski dał literaturze polskiej nowoczesny język poetycki. Stosując różnorodne, niezwykle bogate formy poetyckie udowodnił, że język polski-równie dobrze jak łacina- oddaje skomplikowane mysli i stany uczuć. Kochanbowski jest uważany za jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich.