Sporządź bilans rządów saskich w Polsce. Spisz w punktach korzyści i strat kraju w czasach panowania Augusta II i III. Na końcu podsumuj te dane: podaj własna ocenę lat 1697-1763.

Korzyści:
Straty:
Podsumowanie:

Myślę że ilość punktów jest zachęcająca xD
;))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T22:07:18+01:00
Korzyści:
-reformy sejmu niemego
-sejm pacyfikacyjny
-możliwość handlu z Saksonią
-nowe metody gospodarowania
-powstawały manufaktury
-powstają nowe szkoły
-powstaje biblioteka
-powstaje teatr

Straty:
-sprzeciw szlachty , która myślała , że może wprowadzić absolutyzm
- wybuch wojny północnej ,a co za tym idzie : zarazy , głód.
-podział szlachty na dwa stronnictwa
-woja domowa
-zniszczenia na terenie państwa
Podsumowanie:
Moim zdaniem władcy z dynastii Sasów nie wywiązali się dobrze ze swojego pełnionego obowiązku.Straty były zbyt duże.Przełomowym wydarzenime był fakt iż August wcielił w walkę północną Polskę.Walki odbywały się na terenie Rzeczpospolitej .Przez to upadły miasta , wsie i handel.
23 4 23