Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T22:13:38+01:00
AlBr₃ + 3NaOH = Al(OH)₃+ 3NaBr

bromek glinu wchodząc w reakcję z wodorotlenkiem sodu, daje nam wodorotlenek glinu i bromek sodu.