Zapisz i rozwiąż odpowiednie równania.
a) Liczba o 15 większa od x jest równa 70.
b) Liczba 87 jest 2 razy większa od liczby x.
c) Liczba 3 razy mniejsza od x jest równa 12.
d) Liczba o 5 większa od x i liczba 2 razy większa od x+1 są równe.

5

Odpowiedzi

2009-04-16T20:15:14+02:00
A) x + 15 = 70
x = 70 - 15 = 55

b) 87 = 2x
x = 87 : 2 = 43,5

c) x : 3 = 12
x = 12 * 3
x = 36

d) x + 5 = 2*(x+1)
x + 5 = 2x + 2
5 - 2 = 2x - x
x = 3
2009-04-16T20:17:14+02:00
A) x+15=70
x=70-15
x=55
b) 87=2x
2x=87 / 2
x=43,5
c) x/3=12 / *3
x=36
d) x+5=2(x+1)
x+5=2x+2
x-2x=-5+2
-x=-3
x=3
2009-04-16T20:17:28+02:00
A) x + 15 = 70
x=55
b) 87 = 2x
c) x : 3 = 12
d) x + 5 = 2*(x+1)
2009-04-16T20:17:31+02:00
A) 15+x=70 /-15
x=55

b) 2x=87 /:2
x= 43.5

c) ⅓x = 12 / ×3
x= 36

d) x + 5 = 2*(x+1)
x+5=2x+2
x=3
  • Użytkownik Zadane
2009-04-16T20:17:58+02:00
* - mnożemie


a) 15 +x = 70 /-15
x=55
b) 2x=87 /:2
x=43,5
c) x:3=12 /*3
x=36
d) x+5=2(x+1)
x+5=2x+2
x=3