Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-05T22:30:33+01:00
Promieniowanie alfa jest najsłabszym promieniowaniem w śród grupy pierwiastków promieniotworzczych, może zatrzymać je nawet kartka papieru.

Promieniowanie beta to średnio niebezpieczne promieniowanie, które zostaje zatrzymane np. przez płytę aluminiową.

Promienie gamma jest najbardziej niebezpiecznym promieniowaniem. Może prowadzić do zamierania żywych komórek. Takiego rodzaju promieniowanie powstrzymywane jest przez bardzo grube warstwy np. ołowiu.
12 4 12
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T22:35:57+01:00
Są to rozpady pierwiastków, które powodują, że zmieniają się na inne. Jest to tak zwana promieniotwórczość naturalna.

Alfa:
Na skutek przemian wewnątrz jądra na zewnątrz wyrzucany jest strumień cząstek złożonych z dwóch protonów i dwóch neutronów, czyli jąder izotopu.

Beta(-):
Jest to strumień elektronów, powstających w wyniku
przemiany wewnątrz jądra:
n → p⁺ + e⁻ + v⁻

Beta(+):
Jest to strumień cząstek o masie elektronów, ale o ładunku dodatnim, powstających w wyniku przemiany wewnątrz jądra:
p⁺ → n + e⁺ + v

Gamma:
Przegrupowanie protonów i neutronów w jądrze prowadzi do wyemitowania nadmiarowej energii w postaci promieniowania elektromagnetycznego.

---------------------------------------
Przykłady w załączniku.
12 3 12