Okresl prawdziwoś stwierdzen zakreslaja literą p przy zdananiach prawdziwych f fałszywe. w wypadku zdan fałszywych zaproponuj poprawne określenia,którymi nalezałoby zastapić podkreslone słowa lub wywrazeni: A)Tętnicą płynie krew natlenowana B) aortą płynie kre w natlenowana c) duzy obieg krwi jest tez płucnym i przepływa przez płuca d) mały obieg krwi nie dostarcza tlenu i pokarmu komórkom całego organizmu. prosze naa juro mam to zadane

3

Odpowiedzi

2010-03-05T22:24:35+01:00
A)Tętnicą płynie krew natlenowana [F]
B) aortą płynie krew natlenowana [P]
c) duzy obieg krwi jest tez płucnym i przepływa przez płuca [F]
d) mały obieg krwi nie dostarcza tlenu i pokarmu komórkom całego organizmu. [P]

A )
Tętnicą płynie krew natlenowana tylko w obiegu dużym. W obiegu małym tętnice dostarczają krew do płuc - płynie w nich krew nieutlenowana.

C) przez płuca przepływa mały obieg krwi.
2010-03-05T22:24:44+01:00
Tętnicą płynie krew natlenowana F
Tętnicą nie zawsze płynie krew natlenowana
aortą płynie krew natlenowana P

duzy obieg krwi jest tez płucnym i przepływa przez płuca F
mały obieg krwi jest tez płucnym i przepływa przez płuca

mały obieg krwi nie dostarcza tlenu i pokarmu komórkom całego organizmu P
2010-03-05T22:25:36+01:00
A)Tętnicą płynie krew natlenowana = p
B) aortą płynie kre w natlenowana = f (taortą płynie krew nienatlenowana)
c) duzy obieg krwi jest tez płucnym i przepływa przez płuca =f
(mały obieg ....)
d) mały obieg krwi nie dostarcza tlenu i pokarmu komórkom całego organizmu=p