Odpowiedzi

2009-10-21T17:10:25+02:00
Do jego kompetencji należy:

* kierowanie pracami rządu
* reprezentowanie Rady Ministrów
* koordynowanie pracą członków rządu
* wydawanie rozporządzeń
* nadzór nad samorządem terytorialnym
Premier (prezes Rady Ministrów) jest powoływany przez prezydenta w ciągu 14 dni od daty pierwszego posiedzenia Sejmu lub dymisji poprzedniego rządu, głowa państwa musi powołać osobę, która ma szansę sformować rząd, który uzyska poparcie Sejmu. Następnie, na wniosek premiera, prezydent mianuje pozostałych członków rządu. Po powołaniu prezes Rady Ministrów przedstawia Sejmowi skład rządu i program działania.
7 2 7