Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T00:44:43+01:00
Przeciw:
- złe rozpoznanie wartości bojowej wojsk niemieckich
- niewłaściwe rozpoznanie ruchu wojsk radzieckich
- brak uzgodnienia zrywu powstańczego z dowództwem Armii Czerwonej z obawy przed utrata współpracy oraz z zachodnimi aliantami z obawy przed ich dezaprobata
- brak uzgodnienia z organizacjami nie podporządkowanymi Armii Krajowej
- chęć zemsty zaczęła dominować nad rozwaga

Za:
- chęć udowodnienia światu woli Polaków do posiadania suwerennego państwa
- zniweczenie argumentu komunistów o bezczynności i współpracy z okupantem przez
Armię Krajową
- chęć osłabienia sił niemieckich
3 4 3