Odpowiedzi

2010-03-05T23:07:21+01:00
Okres zimnej wojny przypada na lata 1945-użycie broni masowego rażenia(Hiroszima ,Nagasaki) a sztuczne sposoby podbijania "Kosmosu",J.Gagarin-1967.r.Następny etap rok 1969-lądowanie na Księżycu amerykanów,N.Amstrong i E.Aldrwin.Okres ten był szczególnym okresem niepokoju.ZSRR-w roku 1947-zdobywa tajemnie i konstruje broń masowego rażenia.Jest militarna równowaga,wpływy tych mocarstw są niesamowite.Ustawiają systemy państw uległych,dominacja jest niesamowita!
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T23:13:16+01:00
1. Europa Wschodnia i Zachodnia walczyły w wielu sprawach: ideologicznych, psychologicznych, gospodarczych i wojskowych.

2. Wyścig zbrojeń to wzajemne, wspólnie się napędzające zbrojenia dwóch wrogo nastawionych do siebie państw, lub obozów politycznych, które dopuszczają myśl o przypuszczalnym konflikcie zbrojnym

3. Dekolonizacja to uniezależnianie się krajów lub narodów spod wpływów kolonialistów oraz tworzenie nowych państw na terenach dawnych terytoriów zależnych; proces polegający na wyzwalaniu się narodów spod zależności kolonialnej i tworzeniu niepodległych państw
Przyczyny:
-chęć zwiększenia swoich uprawnień
-pragnienie niezależności
-niedogodne warunki bytu
Rokiem Afryki został rok 1960, kiedy to powstało 17 państw, które proklamowały niepodległość od Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii i Włoch.
1 5 1