Odpowiedzi

2010-04-18T20:36:33+02:00
Dobór naturalny - jeden z czynników ewolucji. Dobór naturalny jest wynikiem działania nacisku selekcyjnego, czyli takich warunków środowiska, do których określony fenotyp jest lepiej przystosowany. Organizmy lepiej przystosowane przeżywają i wydają potomstwo. Potomstwo dziedziczy geny, które uwarunkowały adaptację. Tak więc dobór naturalny działa pośrednio na genotypy. W kolejnych pokoleniach cechy korzystne utrwalają się, wzrasta bowiem w populacji częstość genów, które je warunkują. Allele niekorzystne, jako nie dające możliwości przeżycia, a tym samym rozrodu są z populacji eliminowane. W zależności od tego, które osobniki populacji są faworyzowane, wyróżnia się kilka rodzajów doboru, np. stabilizujący, różnicujący, kierunkowy.
1 3 1