1. Oblicz, czy większą objętosć zajmuje 5 g chlorowodoru , czy 5 g tlenu gazowego odmierzonego w tych samych warunkach.
2. Oblicz, czy więcej czasteczek zawartych jest w 10 cm³ gazowego azotu, czy w 10 dm³ wody w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T23:27:16+01:00
1.
22,4dm3 - 36,5gHCl
x-5g
x=8,14dm3 - HCl

22,4dm3 - 32gO2
x-5g
x=7,14dm3 - tlen
wiecej zajmuje kwas
2.
6,02×10²³cz. -22,4dm³
xcz.-0,01dm3
x=2,68×10²⁰cz. azot

6,02×10²³cz. -22,4dm³
xcz.-10dm3

x=2,68×10²³cz.


W pierwszym źle policzone, nie wiem jak ułożyłeś równanie ale wynika z niego że
tlen zajmuje 3.5 dm3, a kwas w przybliżeniu 3.07 dm3 więc to tlen więcej zajmuje