Odpowiedzi

2010-03-05T23:36:20+01:00
Dedukuję,że trzeba to rozwiązać? :)

1. y= -(x+4)²+3
0=-(x+4)+3
0=-(x²+8x+16+3)
0=-(x²+8x+19)
0=-x²-8x-19
x²+8x+19=0
δ[Delta]=64-4*1*19<0 Odp. To równanie nie posiada miejsc zerowych.
2.y= 2x²-2x-12
0=2x²-2x-12 [Możesz wyciągnąć 2 przed nawias lub liczyć na deltę od razu]
δ=4+4*2*12=100
Pierwgiastek z delty =10
x1=⁴⁻¹⁰₄=-³₂
x2=⁴⁺¹⁰₄=¹⁴₄