Odpowiedzi

2010-03-05T23:13:40+01:00
Reakcja termojądrowa, synteza jądrowa lub fuzja jądrowa – zjawisko polegające na złączeniu się dwóch lżejszych jąder w jedno cięższe, w wyniku fuzji mogą powstawać obok nowych jąder też wolne neutrony, protony, cząstki elementarne i cząstki alfa.

Różne jądra atomowe mają różną energię wiązania przypadającą na nukleon. Największą energię wiązania przypadającą na jeden nukleon ma żelazo.

W wyniku reakcji egzotermicznej wydzielona energia (w postaci energii kinetycznej produktów i promieniowania gamma), zostaje rozproszona na otaczających atomach i przekształca się na energię cieplną. Energię wydzielającą się podczas reakcji można wyznaczyć bez przeprowadzania reakcji na podstawie deficytu masy, czyli różnicy mas składników i produktów reakcji.

Jądra atomowe mają dodatni ładunek elektryczny i dlatego się odpychają – aby doszło do ich połączenia muszą zbliżyć się na tyle, aby siły oddziaływań jądrowych pokonały odpychanie elektrostatyczne. Niezbędnym warunkiem do tego jest prędkość (energia kinetyczna) jąder. Wysoką energię jąder uzyskuje się w bardzo wysokich temperaturach lub rozpędzając jądra w akceleratorach cząstek.

Przedrostek termo pochodzi od głównego sposobu, w jaki wywoływana jest ta reakcja w gwiazdach i bombie wodorowej, czyli przez podniesienie temperatury do kilkunastu milionów kelwinów. W skali atomowej oznacza to bardzo dużą energię zderzenia cząstek. Istnieje hipoteza, że synteza jądrowa może zachodzić również w niższych temperaturach (zimna fuzja).

Reakcja termojądrowa jest głównym, poza energią grawitacyjną, źródłem energii gwiazd.
7 4 7
2010-03-05T23:13:44+01:00
Weźmy jądro helu i zmierzmy jego masę. Następnie weźmy dwa osobne protony i dwa osobne neutrony. Zważmy je. Wynik jest zaskakujący. Jądro helu waży mniej niż jego składniki ważone oddzielnie. Gdzie się podziała brakująca masa? (Czy to pytanie Ci coś przypomina?). Otóż, gdy dwa protony i dwa neutrony łączą się ze sobą, aby utworzyć jądro helu, wydziela się spora ilość energii. A jak wiemy energia powiązana jest z masą sławnym równaniem Einsteina. Część masy zamienia się więc w energię.
2010-03-05T23:25:27+01:00
Synteza jądrowa polega na łączeniu się dwóch jąder lekkich atomów (np. deuter lub tryt) w jedno jądro atomu cięższego oraz wolną cząstkę elementarną .
4 4 4