Tulejkę w kształcie wydrążonego walca o dł 12cm, promieniu wewnętrznym 2 cm, zewmn. 3cm pokryto warstwą niklu o grubości 0,03 mm, umieszczając ją jako kadotę w woltomierze. jakie było natężenie prądu, jeżeli niklowanie trwało 8 godzin. Dla niklu k=0,203 *10^-6 kg/C, ro=8,9*10^3 kg/m3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T23:57:36+01:00
H=12cm
r=2cm
R=3cm
g=0,03mm=0,00003m grubosc
t=8h=8*3600s=28800s
k=0,203 *10^-6 kg/C,
ro=8,9*10^3 kg/m3
OBL
j=?

Obliczam mase niklu = powierzchna x grubosc x ro

S=2πrh+2πRh+2(πR²-πr²)=2π(rh+Rh+R²-r²)
S=2π(24+36+9-4)=130π cm²=408,2cm²=0,04082m²
m=S*g*ro=0,04082m²*0,00003m*8,9*10^3 kg/m3=0,01089894kg
Pierwsze Prawo Elektrolizy Faradaya
m=kjt
j=m/(kt)=0,01089894/(0,203 *10⁻⁶ * 28800)=
10898,94/5846,4=1,86A

ODP

Natezenie wynosilo 1,86A