Odpowiedzi

2010-03-06T04:33:50+01:00
M=314g=0,314 kg
C=332432 J/kg
Cw - ciepło właściwe wody 4200
mx - szukana masa lodu
tp - temperatura początkowa lodu 0 C
wrzucony lód o tem 0 C topi się a następnie stopiona woda ogrzewa się do 15 C
woda o temperaturze 60 stopni ochładza ddając ciepło na stopienie lodu i ogrzanie powstałej z niego wody
mx*C +mx*Cw*Dt1 = m*cw*Dt2
Dt1 = róznica temperatur dla wody powstałej ze stopienia lodu od 0 C do
15 C Dt1 = 15 stopni
Dt1 = róznica temperatór dla ochładzanej wody 60-15 = 45 stopni
mx*332432 + mx*4200*15 = 0,314*4200*45
mx* (332432+4200*15) = 59346
mx*395432=59346
mx=0,15 kg