Odpowiedzi

2010-03-05T23:47:38+01:00
A)oblicz a1 oraz a15 jesli a31=8 a roznica r=0,1

a₃₁=a₁+30r
8=a₁+3
-a₁=3-8/*(-1)
a₁=5

a₁₅=a₁+14r
a₁₅=5+1,4
a₁₅=6,4

b)znajdz roznice ciagu r oraz a1 jesli a100=100 i a102=104

a₁₀₂=a₁₀₀+2r
104=100+2r
-2r=100-104/*(1)
2r=4/:2
r=2

a₁₀₀=a₁+99r
100=a₁+198
-a₁=198-100
-a₁=98/*(-1)
a₁=-98

c)znajdz roznice r oraz a1 jesli a5=-8 i a9=-2
a₉=a₅+4r
-2=-8+4r
-4r=-8+2
-4r=-6/:(-4)
r=3/2

a₅=a₁+4r
-8=a₁+6
-a₁=6+8
-a₁=14/*(-1)
a₁=-14
2010-03-05T23:49:04+01:00
A) a₃₁=8
r=0,1
a₃₁=a₁+30r
a₁=8-30*0,1=8-3=5
a₁₅=a₁+14r=5+1,4=6,4

b) a₁₀₀=100
a₁₀₂=104
a₁₀₂=a₁₀₀+2r
2r=104-100=4
r=2
a₁₀₀=a₁+99r
a₁=100-99*2=100-198=-98

c) a₅=-8
a₉=-2
a₉=a₅+4r
4r=-2+8=6
r=3/2=1,5
a₅=a₁+4r
a₁=-8-6=-14
2010-03-06T01:20:21+01:00
A)
a₃₁=a₁+30r
8=a₁+3
a₁=-3+8
a₁=5

a₁₅=a₁+14r
a₁₅=5+14*0,1
a₁₅=5+1,4
a₁₅=6,4

b)
a₁₀₂=a₁₀₀+2r
104=100+2r
2r=-100+104
2r=4/:2
r=2

a₁₀₀=a₁+99r
100=a₁+198
a₁=-198+100
a₁=-98

c)
a₉=a₅+4r
-2=-8+4r
4r=8-2
4r=6
r=3/2

a₅=a₁+4r
-8=a₁+6
a₁=-6-8
a₁=-14