Barwa sierści u owiec jest warunkowana przez dwa niesprzężone geny. Gen warunkujący wystąpienie
barwy istnieje w dwóch odmianach – allel barwy białej (B) dominuje nad allelem warunkującym wystąpienie
jakiejkolwiek barwy innej niż biała (b). Allel sierści czarnej (C) dominuje nad allelem sierści brązowej (c).
Skrzyżowano białą i czarną owcę, a w pokoleniu F1 uzyskano same owce białe, które były podwójnymi
heterozygotami BbCc. Na podstawie zapisanej krzyżówki określ genotypy owiec rodzicielskich. Określ stosunek fenotypów w F2.

1

Odpowiedzi

2010-03-06T08:10:16+01:00
Po skrzyzowaniu ze soba czyli W pokoleniu F2 uzyskaja 75% owiec masci bialej i 25 % owiec masci czarnej
2 1 2