1. Gdzie znajdują się i jak powstały Góry Wieprzowe?
2. Co to jest kadzielnia?
3. Przez jaką krainę geograficzną wytyczono "Szlak Orlich Gniazd"? Dlaczego tak nazwano ten szlak?
4. Określ gdzie leży jaskinia "Raj".
5. Charakterystyczną cechą krajobrazu Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej są wzgórza wapienne zwieńczone ruinami zamków. Który z zmków Jury jest największy?
6. W Krzemionkach Opatowych znajduje się najstarsza kopalnia w Polsce. Kiedy powstała i tam wydobywano?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T00:28:35+01:00
1.Góry Pieprzowe znajdują się na Wyżynie Sandomierskiej, rozciągają się na odcinku od Sandomierza do Kamienia Plebanskiego.
2.Kadzielnia jest to rezerwat przyrody w obrębie Kielc.
3.Szlak Orlich Gniazd znajduje się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.Nazwa pochodzi od warowni wzniesionych wzdłuż tego szlaku.
4.Jaskinia "Raj" lezy w Górach Świętokrzyskich.
5.Największy na Szlaku Orlich Gniazd jest gotycko-renesansowy zamek Bonerów.
6.W Krzemionkach Opatowskich wystepują kopalnie krzemienia jeden z największych w Europie pod względem wielkości pola górniczego.
7 4 7