74. Ustawa budżetowa:
a) jest przyjmowana przez Sejm bezwzględną większością głosów,
b) nie może być zawetowana przez prezydenta jeśli została przyjęta przez Sejm i Senat,
c) jest uchwalana raz na cztery lata,
d) musi być zatwierdzona przez Zgromadzenie Narodowe.

2

Odpowiedzi

2010-03-06T16:37:30+01:00
Wydaje mi się, że:
b.) nie może być zawetowana przez prezydenta jeśli została przyjęta przez Sejm i Senat,