Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T08:11:34+01:00
Napisz rownanie srodkowej boku AB trojkata o wierzcholkach A=(-2,1), B=(4,3),
C=(3,4)
środkowa przechodzi przez C i środek odcinka AB

śrAB= [-2+4/2,1+3/2]=[1,2]=K


równanie prostej
y=ax+ b
wstawiam K
2=a+b
wstawiam C
4=3a+b
układ
{a+b=2
{4=3a+b

{a=2-b
{4= 3(2-b)+b
4=6-3b+b
4-6=-2b
-2=-2b/:(-2)
1=b
a=2-1=1

równanie środkowej AB ma postać
y=x+1