Odpowiedzi

  • mS13
  • Początkujący
2009-10-22T13:27:55+02:00
1. Wymień korzyści, jakie daj obywatelowi ustrój demokratyczny?
2. Odpowiedz która forma demokracji-bezpośrednia czy pośrednia-jest korzystniejsza z punktu widzenia obywateli.Wymień wady i zalety obu modeli ustrojowych.
3. Wyjaśnij, dlaczego większość państw demokratycznych rzadko wykorzystuje model demokracji bezpośredniej.
4. Wyjaśnij, dlaczego większość państw demokratycznych rzadko wykorzystuje model demokracji bezpośredniej
5. Określ, czy prawa i wolności obywatelskie moa istnieć bez nałożenia konkretnych obowiązków obywateli. Uzasadnij swoją opinie.
6.Podaj nazwy polskich aktów prawnych, które odnoszą się do praw i obowiązków obywatelskich
7.Wyjaśnij, jakie korzyści z posiadania obywatelstwa danego państwa może odnieść osoba, która podczas pobytu za granicą zgubiła paszport lub złamała prawo
8.Wymień cztery prawa obywatelski, które są- według ciebie- najważniejsze. Uzasadnij swój wybór