1. Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka.
a)³√-108
b)³√-640
c)³√625
d)√112
e)√338
f)³√-192

2. Zastąp x odpowiednimi liczbami.
a)√6 = ⅓√x
b) ⅔ ³√3 = 2³√x

3. Oblicz:
a) √25 - ³√-64 * 2
b) ³√-1000 * √25 / √900
c) (³√-8)³ * (√2) - ³√-81 / ³√3

1

Odpowiedzi

2009-10-23T17:40:39+02:00
1.
a) ∛-108=∛-27*4=-3∛4
b)∛-640=∛-8*8*2*5=-2*2∛10=-4∛10
c)∛625=∛125*5=5∛5
d)√112=√4*4*7=2*2√7=4√7
e)√338=√13*13*2=13√2
f)∛-192=∛-8*8*3=-2*2∛3=4∛3
2.
a) √6 = ⅓√x
√6=√(⅓)²x | ()²
6=¹/₉x | *9
54=x
b) ⅔ ³√3 = 2³√x
∛(⅔)³*3 = ∛2³x |()³
⁸/₂₇ *3 = 8x
⁸/₉ = 8x
¹/₉ = x
3.
a) √25 - ³√-64 * 2 = 5 - (-4)*2 = 5 - (-8)= 5+8=13
b) ³√-1000 * √25 / √900=-10*5/30 = -50/30 = -1²/₃
c) (³√-8)³ * (√2) - ³√-81 / ³√3 = -8√2 - ∛-27 = -8√2 +3