Odpowiedzi

2010-03-07T08:08:13+01:00
Wiesz do tego referatu przydadzą ci się wykresy do tego ! mozna je znalezc na internecie to do smiertrelnosci do liczebnosci są takze.
np jak masz strukture wieku to toam bedą trzy rozne piramidki(roziwjająca sie ustabilizowana wymierająca i wtedy scharakteryzuj ktorych osobnikow jest najwiecej w tej a tej czy tych w wieku poprodukcyjnym czy moze przed albo w wieku produkcyjnym) i jeszcze fajne rysunki są do romieszczenia (takie kropki tez na internecie znajdziesz losowe równomierne skupiskowe ) no i przykład mozesz podac np do równomiernego drzewa w sadzie do skupiskowego lwy a losowe to np. mucha :)!
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T09:41:51+01:00
Populacja to inaczej istnienie gatunku biologicznego;zespół osobników danego gatunku,zamieszkujących określoną przestrzeń w tym samym czasie i wzajemnie na siebie oddziałujących.Każda populacja spełnia w biocenozie,w której istnieje,określone funkcje,a także wchodzi w interakcje z innymi populacjami.Uznawanymi za charakterystyczne dla każdej populacji cechami są:liczebność,rozrodczość,śmiertelność i rozprzestrzenianie się.
Liczebność populacji-oznacza liczbę osobników składających się na daną populację.
Rozrodczość-określa stosunek liczby nowo narodzonych osobników do liczebności całej populacji
Śmiertelność-jest procesem przeciwstawnym rozrodczości i dotyczy umieralności osobników w populacji.
Rozprzestrzenianie się-polega na przemieszczaniu się osobników między populacjami i również przyczynia się do zmian liczebności populacji.Można rozróżnić 3 formy rozprzestrzeniania:
-emigracja
-imigracja
-migracja
Poza określonymi cechami populacja posiada również strukturę demograficzną.Należą do niej struktura-płciowa,wiekowa,przestrzenna,socjalna.
Struktura płciowa-obejmuje zależności między liczbą samic a samców
Struktura wiekowa-dotyczy udziału w populacji osobników różnych grup wiekowych
Struktura przestrzenna-jest związana z rozmieszczeniem osobników na określonym terenie i może być:
-równomierna
-losowa
-skupiskowa
Struktura socjalna--określa ona związki socjalne w obrębie populacji.