Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T09:01:10+01:00
T=s/V
t1=30km/90km/h= 1/3h=20min
t2=30km/120km/h=1/4h=15min

20min-15min=5min
2010-03-06T09:05:27+01:00
Dane:
V₁= 120[km/h]
V₂ = 90 [km/h]
S= 30 km
Rozw.:
V = S/t
t₁ = S/V₁ = 30 km/120[km/h] = 0,25 h
t₂ = S/V₂ = 30 km /90 [km/h] = 0,33 h
t = t₂ - t₁ = 0,33 h - 0,25 h = 0,083 h = 5 min