1.Wyjaśnij znaczenie słów Miłość to bezinteresowny dar z siebie
2.Na czym polega miłość bliźniego
3.Opisz fakt nawrócenia św. Pawła.
4.Na czym polega nierozerwalność małżeńska
5.Czym jest jedność małżeństwa
6.Wskaż różnice między czystością a cudzoustwem

2

Odpowiedzi

2010-03-06T09:08:22+01:00

Samo porównanie miłości bliźniego z humanitaryzmem czyli ukierunkowanym na doczesne życie człowieka czynnym poszanowaniem jego godności nie jest nowe. Jego korzenie tkwią głęboko w refleksji etycznej Oświecenia, zwłaszcza niemieckiego, między innymi w stawianym to do pytania 2
2010-03-06T09:36:16+01:00
Miłość jest to czyste wyznanie wiaryi uczucie,które oparte jest na kochaniu.
polega na wybaczaniu win.
Nierozelwalność małżeństwa polega na trzezwości Jedność małżeństwa jest dobrym stosunkiem dla drugiej osoby Czystość jest to wytrwałość i nie szukanie przygód cudzołustwo jest jeną wielką głupotą rządzi nim głupota ludzka