Podaj typ reakcji oraz dobierz współczynniki[uzupełnij równwnie chemiczne tak aby po 2 stronach każdy składnik maił tyle samo atomów]:
FeCl 2 +Na2s--->FeS+NaCl
Nh3+Mg--->Mg3N2+H2
Mg3Na +PCl5--->MgCl2+P3N5
C2H6+O2--->Co2+H2o
Bn+o2----->B2O3+Na
B2O3+Nh3--->Bn+H2o
SiO2+C+N2--->Si3N4+CO2
bŁAAGAAM!!!a NO I TE 2,3.. TO LICZBY ATOMÓW DAJE NAJ;*

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T11:34:35+01:00

FeCl2 +Na2S--->FeS + 2NaCl Wymiany podwójnej

2NH3 + 3Mg ---> Mg3N2 + 3H2 wymiany pojedynczej

Mg3N +PCl5--->MgCl2+P3Na5 reakcja nie istnieje! Może źle przepisałaś substancje

2C2H6+3O2--->4CO2+6H2O spalanie

Bn+o2----->B2O3+Na reakcja nie istnieje! Może źle przepisałaś substancje

B2O3+Nh3--->Bn+H2o reakcja nie istnieje! Może źle przepisałaś substancje

3SiO2+3C+2N2--->Si3N4+3CO2 wymiany podwójnej


Mam nadzieję, że pomogłam ;)
2010-03-06T12:39:53+01:00
2FeCl₂ + 2Na₂S ---> 2FeS + 4NaCl
2NH₃ + 3Mg ---> Mg₃N₂ + 3H₂
10Mg₃Na + 6PCl₅ ---> 15MgCl₂ + 2P₃Na₅
C₂H₆ + 7O₂ ---> 2CO₂ + 3H₂O
4BNa + 3O₂ -----> 2B₂O₃ + 4Na
B₂O₃ + 2NH₃ ---> 2BN + 3H₂O
3SiO₂ + 3C + 2N₂ ---> Si₃N₄ + 3CO₂

;) są to reakcje wymiany.