1. Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka.
a)³√-108
b)³√-640
c)³√625
d)√112
e)√338
f)³√-192

2. Zastąp x odpowiednimi liczbami.
a)√6 = ⅓√x
b) ⅔ ³√3 = 2³√x

3. Oblicz:
a) √25 - ³√-64 * 2
b) ³√-1000 * √25 / √900
c) (³√-8)³ * (√2) - ³√-81 / ³√3

1

Odpowiedzi