Ludzie mówią kilkoma tysiącami różnych języków. Niektórych języków używają setki milionów ludzi, ale są i takie, którymi posługuje się tylko kilkadziesiąt czy nawet kilka osób. Chiński jest językiem ojczystym dla najliczniejszej grupy ludzi: w Chinach mieszka około 1200 mln osób. Jednak poza tym krajem mało kto mówi po chińsku. Inaczej jest językiem angielskim. Choć jest on językiem ojczystym 'tylko' 330 mln ludzi, bardzo wiele osób na całym świecie uczy się go jako języka obcego.

PYTANIA
1. Dla ilu osób językiem ojczystym jest angielski?

2. Jaki język jest językiem ojczystym dla największej liczby osób?

3. Które ze zdań jest prawdziwe?
A.Po chińsku mówi najwięcej osób na świecie, dlatego najłatwiej porozumieć się w tym języku.
B.Łatwiej znaleźć kogoś, kto zna angielski, niż kogoś, kto zna chiński, bo angielski jest językiem ojczystym dla większej liczby osób niż chiński.
C. Łatwiej znaleźć poza Chinami kogoś, kto zna angielski, niż kogoś kto zna chiński, mimo że angielski jest językiem ojczystym dla mniejszej liczby osób niż chiński.
D. Angielski jest językiem ojczystym dla około 3,3 mld osób.

4. Ile osób (w przybliżeniu) mieszka w Chinach?
A.1,2 miliona
B.120 milionów
C.1 miliard i 200 milionów
D.12 miliardów


DRUGI TEKST
Mieszkańcy Indii w zależności od regionu mówią wieloma językami. Najpowszechniejszy jest hindi - posługuje się nim ponad 500 mln ludzi. Po bengalsku mówi na co dzień 200mln ludzi, w języku pańdżabi - "tylko" 80 milionów. Języki używane w Indiach wcale nie są do siebie podobne, a w dodatku zapisuje się je różnymi alfabetami. Zdarza się często, że Hindusi z różnych części kraju najłatwiej mogą się porozumień po angielsku. Angielski jest jednym z języków urzędowych w Indiach, które przez kilkaset lat były brytyjską kolonią.

5. Które ze zdań jest prawdziwe?
A. wszyscy mieszkańcy Indii posługują się językiem hindi.
B. w Indiach używa się wielu języków, ale wszystkie zapisuje się alfabetem łacińskim.
C. w Indiach używa się wielu języków, ale wszystkie zapisuje się takim samym alfabetem, ale jest to inny alfabet niż używany przez nas.
D. w Indiach używa się wielu języków i alfabetów.

6. Iloma językami posługują się mieszkańcy Indii?
A. jednym
B. trzema
C. czterema
D. wieloma

7. Który z języków jest najpowszechniejszy w Indiach?
A. hindi
B. bengalski
C. pańdżabi
D. angielski

8. Ile razy więcej osób mówi w języku pańdżabi niż po Polsku?
A. około 80 razy
B. około 10 razy
C. nie jest to napisane w tekście, ale możemy oszacować, że około 2 razy
D. w żaden sposób nie można tego ustalić

9. O ile więcej osób mówi na co dzień w języku hindi niż po bengalsku?

1

Odpowiedzi

2010-03-06T09:46:36+01:00
1. 330mln
2. Język chiński
3. C
4. wydaje mi sie ze B
5. D
6. C
7. A
8. D
9. 300mln ludzi
Mam nadzieje ze pomoglam:)
1 1 1