Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T11:26:50+01:00
Chlorek wapnia CaCl2- metal to Ca ,
Ca=40u
Cl=35,5u
40/(pod kreską ułamkową )0+2*35,5 * (obok)100%=36%
azotan(V) zelaza(III) CU(NO3)2- metal to Cu,
Cu=64u
N=14u
O=16u
64/(pod kreską ułamkową)14*2+16*6+64 *(obok) 100%=50%
siarczek zelaza(III) FE2S3- metal to Fe,
Fe=56u
S=32u
2*56/(pod kreską ułamkową)2*56+32*3 (obok)*100%=54%
fosforan(V)baru BaPO3- metal to Ba,
Ba=137u
P=31u
O=16u
137/(pod kreską ułamkową) 137+31+3*16 (obok)*100%=63%
8 3 8