ZAD1.Jaką długość powinien mieć odcinek c ,aby pole trójkąta LNO
było 3 razy mniejsze od pola trójkąta LMN?
OBRAZEK W ZAŁĄCZNIKU
zAD2 . W pewnym trójkącie jeden z kątów jest 2 razy większy od 2 i o 20 stopni mniejszy od 3 Oblicz miary katów tego trójkąt
Równania z niewiadomą błagam o pomoc .
Daje dużo punktów;']

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T09:40:11+01:00
Zad.1
trojkat LMN jest rownoboczny
wiec jego pole wynosi 36√3
36√3÷3= 12√3

Ptrójkąta = a×h/2
h=c
12√3= 12c/2
24√3=12c
c=2√3
zad.2
kąt drugi ma miarę x stopni
kąt pierwszy ma miarę 2x stopni (jest 2 razy większy)
kąt trzeci ma miarę (2x + 20) stopni (jest o 20⁰ większy od drugiego, bo drugi o 20⁰ mniejszy od trzeciego)
suma kątów w trójkącie 180⁰
mamy równanie:
x + 2x + 2x + 20⁰ = 180⁰
5x = 180⁰ - 20⁰
5x = 160⁰
x = 160⁰:5 = 32⁰
2x = 2*32⁰ = 64⁰
2x+20⁰ = 64⁰+20⁰ = 84⁰
Odp. Miary kątów w trójkącie wynoszą: 32⁰, 64⁰, 84⁰.
17 2 17