1- napisz równanie reakcji acetylenu z chlorowodorem tak aby prodeuktem był związek nasycony .

2- napisz równanie reakcji wodoru z acetylenem tak aby produktem był alken .

3- napisz równania reakcji otrzymywania

a) etanianu propylu
b) metanianiu metylu
c) propanianu etylu

4- równanie reakcji hydrolizy

a) octanu butylu
b) stearynianu metyluz góry wielkie dzięki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T09:46:52+01:00
Zad.1
(acetylen to inaczej etin)

C2H2+HCl= C2H3Cl

C2H3Cl+HCl= C2H4Cl2
zad.2
C2H2+H2=C2H4
zad.3
A) ETANIANU PROPYLU
CH3-COOH + C3H7OH ---> CH3-COOC3H7 + H2O
B) METANIANU METYLU
HCOOH + CH3OH ---> HCOOCH3 + H2O
C)PROPIANIANU ETYLU
C2H5COOH + C2H5OH ---> C2H5COOC2H5 + H2O
zad.4
a-CH3COOC4H9+H2O--->CH3COOH+C4H9OH
b-C17H35COOCH3+H2O--->C17H35COOH+CH3OH