Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T12:15:08+01:00
Zadanie 8
1 : 250000
1 cm - 250000 cm = 2500 m = 2,5 km
1 cm - 2,5 km

14,8 * 2,5 km = 37 km

zadanie 9
z poprzedniego zadania:
1 cm - 2,5 km

15 cm/ 2,5 = 6 cm

zadanie 10
45 m + 20 m + 20 m + 32 m = 117 m

zadanie 11
krótsze ramie (20) to również wysokość:
P = (20 m + 45 m)*20 m/2 = 65*10 m² = 650 m²

1 ar = 100 m²
P = 650 m² = 650/100 ar = 6,5 ar

zadanie 12
Jedna z tych dwóch wielkości to wysokość karmnika, pozostałe dwie - krawędzie podstawy
a = 20 cm
b = 30 cm
c = 40 cm

Objętość całej budki:
V = Pp*h = a*b*c = 20 cm * 30 cm * 40 cm = 24000 cm³

A teraz dla ziarna:
Z = Pp*(h/4) = Pp*h/4 = (Pp*h)/4 = V/4 = 24000 cm³/4 = 6000 cm³

10 cm = 1 dm
1 dm³ = (1 dm)³ = (10 cm)³ = 1000 cm³
Z = 6000 cm³ = 6000/1000 dm³ = 6 dm³

jak masz pytania to pisz na pw
2010-03-06T13:04:21+01:00
Zad 8
x - dlugosc trasy w rzeczywistosci
na mapie - w rzeczywistości:
1 cm - 250 000 cm
14,8 cm - x

korzystając z proporcji:
x = 250 000 cm*14,8cm/1cm = 3 700 000 cm = 37 000 m = 37 km
odp: Mają do przejechania 37 km.

zad 9
x - dlugosc szlaku na mapie

na mapie - w rzeczywistości:
1 cm - 250 000 cm
x - 15 km

x=15 km * 1cm / 250 000 cm = 15 km*1 cm/2,5km=6 cm
odp: szlak ma dlugosc 6 cm na mapie.

zad 10
Obwod trapezu:
Ob=a+b+c+d
Ob=20m+45m+32m+20m=117m

odp: byloby potrzebne 117m siatki.

zad 11
Pole trapezu:
P=1/2(a+b)*h
a=45m
b=20m
h=20m
P=1/2(45m+20m)*20m=650 m^2
1 a = 100 m^2
P = 1a * 650 m^2 / 100 m^2 = 6,5 a
odp: 6,5 ara.

zad 12
Objetosc karmnika:
V=a*b*c
V=20cm*30cm*40cm=24000cm^3=24dm^3
objetosc ziarna:
Vz=1/4 *V
Vz=1/4 *24 dm^3 = 6 dm^3
odp: ziarno ma objetosc 6 dm^3.